MUHASEBE

5 Soruda İrsaliyeli Fatura Nedir? Nasıl Kullanılmalıdır?

Bu yazımızda özellikle ticari hayatta işletmelerin yoğun olarak kullandıkları irsaliyeli faturanın ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Yine irsaliyeli faturanın nasıl kullanılacağı konusu da yazımızda yer verdiğimiz bir diğer konular

Muhasebe tekniği açısından açıklamak gerekirse FATURA + İRSALİYE = İRSALİYELİ FATURALI ‘dır.

Konuyu daha iyi anlamak için öncelikli olarak fatura ve sevk irsaliyesi gibi konuları açıklamak ardından konunun detayına inmekte fayda var.

İrsaliyeli Fatura Nedir?

Fatura, satılan mal / hizmet karşılığında, müşterilerin ödediği / ödeyeceği tutarı gösteren  ve ticaret yapan kişi  tarafından, müşteriye verilen bir belgedir.

Sevk İrsaliyesi ise, ticari malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını yazılı olduğu, ticari bir belge, bir kanıttır.

İrsaliye fatura ise, fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte düzenlendiği, ticari  bir belgedir.

İrsaliyeli Fatura, Vergi Usul Kanunu’nun 211 Sayılı Genel Tebliği ile düzenlenmiş ticari belgedir. İrsaliyeli faturanın düzenlenmesindeki amaç, mükelleflerin iş yükünü azaltmak ticari işletmenin işlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında em fatura hem de sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olan mükellefler tek bir belge olan İrsaliye Fatura düzenleyerek, iki belge yerine bir belge düzenlemiş olurlar.

İrsaliyeli Fatura Hangi Şekilde Kullanılır? Hem İrsaliye hem İrsaliyeli Fatura Kesilir mi?

Ancak, hangi yöntemi kullanacakları, mükelleflerin isteğine bırakılmış bir uygulamadır. Mükellefler, isterlerse, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyebilirler. Bu yöntemi seçen mükellefler; malın taşınması sırasında mal ile birlikte irsaliye belgesini de taşımak zorundadırlar. İrsaliye düzenlenmesinden sonraki 7 (yedi) gün içinde ise fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

İrsaliyeli fatura da ise, bu iki işlem bir kez yapılmış olur. Mükelleflerin, hangi yöntemi seçeceği kendi isteğine bırakılmışsa da; burada önemli olan konu; eğer faturalı irsaliye yöntemini seçmiş ise;  buna ticari yıl başında karar vermeli ve yılın başından itibaren irsaliyeli fatura kullanmalıdır. Sene ortasında, yöntem değiştirmek “muhasebe tekniği açısından” uygun değildir.

Sevk İrsaliyesi, ticaretin gerçekleştiğinin “en iyi ve kesin kanıtı” sayılır. Malın satıcıdan, alıcıya teslim edildiğini kanıtlar. Faturadan daha önemli bir belgedir. Faturalı irsaliyede ise; hem malın teslimi hem de satıcının ödemesini gösterdiği için, iki kez kanıt niteliğindedir.

Faturalı irsaliyede olması gereken bilgiler;

 • İrsaliyeli Fatura İsmi
 • Maliye Bakanlığı Amblemi
 • Noter Tasdik Mührü
 • Gönderilen Malın Cinsi
 • Gönderilen Malın Miktarı
 • İrsaliyeli Faturayı Düzenleye Ait Bilgiler;  Adı, Adresi, Unvanı , Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, Vergi Numarası
 • Malın nereye ve Kime Gönderildiği Bilgileri; Müşteri Adı, Ticari Unvanı , Adresi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası
 • İrsaliyeli Faturanın Düzenlenme Tarih ve Saati
 • İrsaliyeli Faturanın Seri ve Müteselsil Numarası
 • İrsaliye Faturayı Düzenleyenin İmzası
 • Anlaşmalı Matbaaya Ait Bilgiler
 • KDV Oranı, Tutarı

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüshadır?

Sevk  İrsaliyesi, 2 (iki ) nüsha düzenlenir. İrsaliyeli Fatura ise, 3 ( üç ) nüsha düzenlenir.

İrsaliyeli Faturanın 2 (iki) nüshası, malı taşıyan araçta bulunmalıdır. Denetim elemanları, araçtaki ticari malın, irsaliyeli faturadaki bilgilerle eşleştiğini kontrol edip; bu belgeleri imzaladıktan sonra,  birini araçtaki yetkiliye geri verir. Diğerini ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek amacı ile Defterdarlıklara verirler.

İster  ayrı ayrı,   fatura ve sevk irsaliyesi ; ister ikisi bir arada,  İrsaliyeli Fatura düzenleyin;  her iki durumda da , bol kazançlı,  bol faturalı günleriniz olması dileğiyle…
DİLEK ÖZCANLI MALİ MÜŞAVİR

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey