SİGORTAVERGİ

4 Soruda Özel Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında Vergilendirme

Bu yazımda, işverenlerin kendileri için ve iş yerlerinde çalışan ücretliler için, ödeme yapmış oldukları Özel Sağlık Sigortalarının, muhasebeleştirmeleri hakkında, genel bir bilgi vermeye çalışacağım.

Özel Sağlık Sigorta prim tutarları ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katlı paylarına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda Vergisel düzenlemeler, yapılmış. İş veren için ödenen Özel Sağlık giderleri/Özel Emeklilik Sigorta giderlerinin muhasebeleştirilmesi ile çalışanlar için ödenen Özel Sağlık giderleri/Özel Emeklilik Sigorta giderlerinin muhasebeleştirilmesi farklılık göstermektedir.

Gerek işverenler gerekse işyerinde çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri Özel Sağlık Sigortası primlerinin muhasebeye konu olabilmesi için, hangi şartlar yerine getirilmeli?

  • Bu primlerin ödendiği Sigorta Şirketi’nin Merkezi, Türkiye’de olmalı.
  • Sigorta sözleşmesi yapılmalı.
  • Sigorta sözleşmesi, Sigorta Şirketi statüsünü taşıyan şirket ile yapılmalı.
  • Sigorta sözleşmesinde, sigortası ödenen kişinin ismi ( işveren/ çalışan ) olmalı.
  • Sigorta Prim ödemelerinin mutlaka, sigorta şirketi tarafından alınan Fatura ile belgelendirilmesi gereklidir.

Yukarıdaki Şartları Sağlayanlar Neler Yapmalıdır?

Bu şartları taşıyan bir özel sağlık sigortası ödemesi 3 (üç) şekilde yapılabilir:

  • İş verenin, kendi adına ödediği Özel Sağlık Sigortası
  • İş verenin, çalışanı için ödediği Özel Sağlık Sigortası
  • Çalışanın, kendi adına ödediği Özel Sağlık Sigortası ( Bu maddedeki durum, şirketin muhasebesi ile ilgili bir durum oluşturmaz.)

İş Verenin Kendi Adına Ödediği Özel Sağlık Sigortası Süreci Nasıl İşlemektedir?

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde belirtilen giderler, kurum kazancından indirim yapılmakta. Ancak, bu indirime konu olabilecek giderler arasında, özel sağlık sigortası yer almamaktadır. İş verenin Özel Sigorta Prim Ödemeleri, Kurum Kazancı tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değil.
Ancak, “ huzur hakkı “ adı altında şirket ortağına ödenen para, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesine göre “ücret”; 63. Maddeye göre ise “gerçek ücret” kapsamındadır. SGK’da Huzur Hakkı ile ilgili bir düzenleme olmadığı için, SGK’da bununla ilgili bir işlem yapılmamakta. Huzur hakkından, Gelir Vergisi kesintisi olduğundan Gelir Vergisinin Matrahından, ödenen Özel Sağlık Primlerini indirebiliriz.

Kurum açısından ise; İşveren için yapılan Özel Sağlık Prim ödemelerini, huzur hakkı alan kişinin, yasalar önünde normal bir çalışan olarak göremeyeceğimiz için, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler olarak muhasebeleştirmeliyiz.

İş Verenin Çalışan Adına Ödediği Özel Sağlık Sigortasında Süreç Nasıl İşlemektedir?

Yasada, işverenin çalışanı için ödediği Özel Sağlık Sigorta Primlerini, çalışana fayda sağladığı için NET ÜCRET olarak kabul etmekte. Gerekli brütleşmeler yapıldıktan sonra, SSK ve diğer vergi kesintileri, şirketin Mali Müşaviri tarafından yapılır.
Özel emeklilik için indirim konusu yapılacak tutar ise; ödemenin yapıldığı aydaki ücretin % 5’ini aşmamalıdır.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey