KOSGEB DESTEK TEŞVİK

4 Soruda İşverenler için, Devletten Personel Maaş Desteği Alma Yolları

İşkur’un başlattığı işbaşı eğitim programı ile işe yeni alınacak çalışanlar iş kur’a yaptıkları başvuru sonrasında işbaşı eğitiminin sonrasında 6 ay boyunca çalıştığı işyerindeki maaşını işveren değil devlet ödüyor.

 • Bu sistem sayesinde sigorta primini ve maaşını işveren değil devlet gerekli ödemeleri gerçekleştirmiş oluyor. Ödemelerin içinde ise 1,300 TL’lik asgari ücret genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası primleri de yine devlet tarafından karşılanmakta. Böylece işveren için 6 ay boyunca çalışanın herhangi bir maliyeti de oluşmamış oluyor.
 • Yine işveren tarafında üretim bandına işbaşı eğitiminden sonra bir çalışan aldığınızda ekstra olarak 3 yıl boyunca devlet işveren primini de ayrıca kaşılamakta.
 • İşbaşı eğitiminden sonra çalışan istihdamını gerçekleştiren sektör üretim sektörü değil de hizmet sektörü ise hizmet sektöründe de işveren priminin karşılanması süresi 30 ay olarak sunulmakta.
 • İşbaşı eğitiminden çalışanların faydalanabilmesi için öncelikli olarak işkur’a başvurmaları gerekmekte. Yine 15 yaşını aşmış her işsiz işbaşı programına başvuru yapabilmekte. Aynı zamanda sistem Üniversite öğrencilerine de okurken bu eğitimden de faydalanma imkanı sağlamakta.
 • 2015 verilerine göre işbaşı eğitiminden 185,000 kişi faydalandı.
 • İşkur’un yönlendirdiği kişiler daha önce işkur tarafından belirlenen mesleki eğitim kurslarında eğitim görüyorlar. Eğitimleri süresince giderler yine devlet tarafından karşılanmakta.

isbasi_egitim_programi

İşbaşı Eğitim Programından Hangi İşverenler Faydalanabilir?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

 • 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,
 • Kuruma kayıtlı işverenler,
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Meslek birlikleri,
 • Sendikalar,
 • Ticaret ve sanayi odaları,
 • Noterler,
 • Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler
 • İşbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

İşverenler İşbaşı Eğitim Programına Nasıl Başvurabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İşkur tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler.

İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

devlet_tesvik

İşbaşı Eğitim Programının İşverene Avantajları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir.

Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

İşbaşı Eğitim Programının İşverene Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri
 •  www.iskur.gov.tr
 • İŞKUR Hizmet Noktaları
 • 444 75 87 İŞKUR İletişim Hattı

 

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey