VERGİ

4 Soruda İşletmeler için Vergi İncelemeleri

Mükelleflerin korkulu rüyası gibi görünen vergi incelemesi; mükelleflerin yapmış oldukları tüm ticari işlemlerden elde ettikleri gelirlerini, devlete doğru beyan edip etmediğinin, devletin görevlendirdiği uzmanlar tarafından, araştırılmasıdır.

Kanada ve Amerika gibi ülkelerde, “vergi” “namus” ile eş anlam taşır. Çünkü, vergi devletin en temel, gelir kaynağıdır.

Vergi, Ne İçin?

Devletin, vatandaşlarından topladığı bu vergiler; sosyal hizmetler ( sağlık, eğitim vs.) ,yapısal hizmetler ( yol, okul, fabrika yapımı vs. ) için harcanmakla birlikte, devletin en önemli harcaması olan kamu çalışanlarının ( doktor, öğretmen, memur vs.) ve emeklilerin maaşlarının, ödenmesi için kullanıldığı için; vergi,  vatandaşa  “dönüş yapan bir ödemedir”.

Benim gençliğimde, verginin tanımı yapılırken; “ Devlete ödediğin vergi; sana, yol, su, elektrik olarak geri dönecektir.” Cümlesi çok kullanılırdı.

Verginin, namus kavramı ile eş anlamında kullanıldığı, Kanada ve Amerika’da, vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere, yasalarda çok ağır cezalar düzenlenmiş. Vergiyi ödememek/vergiyi eksik göstererek ödemek, bu ülkelerde, “adam öldürmek” gibi ağır bir suç olarak görüldüğü için, cezaları da tabii ki ağırdır. Vergi suçu işlemek, emek, ekmek, gelecek hırsızlığıdır.

Ancak, ülkemizde bu kadar ağır cezalar verilmese de, vergi kaçakçılığı tespit edilmiş kişilere, suçlarının cinsine göre, yasalarımızda, cezalar verilmektedir.

Vergi İncelemelerinin Amacı Nedir?

Vergi incelemelerin asıl amacı, mükelleflere vergi cezalarını yağdırıp/cezalandırmak, devletin vergi alacağını tahsil eden aracı kurum konumundaki Vergi Dairelerini, öcü olarak göstermek değildir. Mükellefin gözetlendiğini bilmesi, toplumsal baskıya, bu baskı ise daha dürüst ve etik bir çalışma sonucunda,  verginin  tam ödenmesini sağlayacaktır.

Vergi incelemesi, oto kontrole en güzel örnektir. Vergisel inceleme baskısı olmasaydı, mükelleflerin büyük çoğunluğu, belki bir miktar vergiyi, göz boyama amacı ile ödeyecek ve aslında çocuklarının geleceğini çalmış olacaktı. Bu mantığı, topluma yerleştirmek, vergi bilincini aşılamak, işte bu yüzden çok önemlidir.

Vergi İncelemesi, Vergi Usul Kanunu’nun 134. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır;  Vergi incelemesin maksadı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Mükellefe ait vergi ile ilişkili defter, hesap, kayıt ve belgelerin, fiili envanterin araştırılması, sonuçların raporlanması ve mükellefin beyan edip ödediği vergi ile rakamsal karşılaştırmasının yapılmasıdır.

Vergi İnceleme Çeşitleri Nelerdir?

Vergi incelemesi uygulama da tam vergi incelemesi ve sınırlı vergi incelemesi diye ayrılabilir. Tam Vergileme, Bir mükellef hakkında, bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin vergi türü iş ve işlemlerin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini ifade eder. En fazla 1 (bir) yılda tamamlanır. Sınırlı İnceleme, Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini ifade eder. Altı ayda tamamlanan incelemedir.

Vergi İncelemesi Nerede Yapılır?

İncelemeye yetkilenmiş kişiler tarafından vergi incelemesi, genel yol olarak mükellefin iş merkezinde, ya da mükellefin isteği ile mükellefin incelemeye konu olan tüm defter, belge, faturaları  vergi dairesine götürmesi ile vergi dairesinde yapılır. Mükellefin görevi, inceleme için istenen her şeyi verilen sürede hazırlayıp, beyan etmektir. Haklı bir sebep yokken beyan etmiyorsa,  bunu muhtemelen suçunu gizlemek için yapmaktadır.

Vergi cezalarının türü ve yaptırımları farklı olsa da, en ağırı,  “kaçakçılık suçu”dur. Kaçakçılık suçu, toplumsal terör gibi ağır ve çirkin bir suçtur.

Vergi suçlarının en az seviyeye indiği ve vergi bilincinin topluma tam olarak yerleşmiş olduğu, bir geleceğimiz olması dileğiyle, Dilek ÖZCANLI…

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey