MUHASEBE

4 Soruda Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulasında Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?

Bu yazımda, biz mükelleflerin ticari hayatta çokça kullanmadığımız ve hakkında da bilgimizin az olduğu, gider pusulasından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yazımızda da Kasa Defterinden bahsetmiştik. Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Aslında, fatura ile eşdeğer niteliklere sahip olan ve Vergi Usul Kanunu (VUK) 234. maddesinde açıklanan ticari belgeler arasında sayılan, Gider Pusulasının ne olduğu, ne zaman kullanıldığı kesin sınırlarla çizilmemiştir.

Gider Pusulası Nedir?

Defter tutan mükelleflerin, defter tutmayan mükelleflerden, mal veya hizmet aldıklarını belgelendirmek amacı ile kullanılmaktadır. Defter tutmayan kişiler, diğer adı ile vergiden muaf olan kişiler, fatura/makbuz/fiş düzenlemezler. Bu kişilerden alışveriş yapıldığı takdirde, bunun kanıtlanması amacı ile defter tutan (vergiye tabii ) mükellef için yapılmış bir düzenlemedir gider pusulası.
Fatura ile ters bir işleyiş biçimi vardır. Bizler, mal ve hizmet aldığımız işletmelerden; mal ve hizmet bedelini ödeyip, fatura alıyoruz. Aldığımız faturayı Ticari Defterlerimize kayıt edip, saklıyoruz.

Gider Pusulasında ise; mal ve hizmet aldığımız işletmeye mal ve hizmet bedelini öderken, gider pusulasını biz düzenleyip, veriyoruz.

Gider Pusulasının, “Vergiden Muaf Kişilere” verilmek üzere düzenlendiğini söylemiştik. Peki, kim bu “Vergiden Muaf Kişiler” . Vergiden Muaf Kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde tek tek sayılmıştır.

Vergiden Muaf Olan Kişiler Kimlerdir?

  • Küçük sanat erbabı: Bir iş yeri açmaksızın doğrudan iş yapan kalaycı, lehimci, çilingir, ayakkabı tamircisi, musluk tamircisi, berber, fotoğrafçı, hamal, berber, vs.
  • İşyeri açmaksızın, evde yapmış oldukları kilim, halı, örtü, dantel, çarşaf, turistik eşya, yapma çiçek, tığ örtü işleri, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri satanlar.
  • İşyeri açmaksızın, motorlu nakil aracı ile gezici olarak ticaret yapanlar.

Fatura ve Gider Pusulası Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Faturayı satıcı düzenler. Gider pusulasını alıcı düzenler.
  • Faturada alıcı fatura bedelini öder. Alıcı gider pusulasını öder.
  • Alıcı ve satıcı ticari kayıtlarına işler. Alıcı kayıtlarına işler.

İki nüsha düzenlenir. İkisi de, imzalatılır. Biri satıcıya verilir ki, satıcı bu nüshayı sadece saklar. Alıcıdaki nüsha ise, alıcı için artık fatura gibi güçlü bir alışveriş kanıtı olur.

Gider Pusulasında Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?

İşin;

1)- Mahiyeti
2)- Cinsi
3)- Adedi
4)- Fiyatı
5)- Tutarı
6)- Toplam Tutarı
7)- Tevkif edilen vergi oranı
8)- İşi yaptıran ile yapanın ad ve soyadları ( tüzel kişiler için unvanları)
9)- Adresleri
10)- Vergi Dairesi ve hesap numarası
11)- Seri ve sıra numarası
12)- Düzenleme tarihi.

Önemli nokta; iki nüsha düzenlenmeyen ve bu on iki maddede sayılan bilgilerde eksiklik olması durumunda, gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.

Gider Pusulası Nasıl Temin Edilir?

Gider pusulası için,önce vergi dairesinden izin alınmalıdır. Vergi dairesi, izin belgesini Vergi Levhası karşılığında düzenleyip, tacirlere verir. İzin belgesi alınınca, ya noterden ya da Maliye Bakanlığı’ndan, gider pusulası temin edilebilir.

Gider Pusulası Vergi Oranları

Yukarda sayılan maddeler arasındaki 7 inci madde Tevkif edilen vergi oranı ise; 3 (üç) farklı orandır.
Bunlar; %2, %5 , %10 luk oranlardır.

a)- Turistik eşya, havlu, sepet, çarşaf, çorap, dantel vs. bedel ödemesinde ve hurda mal alımında, %2
b)- Diğer mal alımlarında %5,
c)- Diğer hizmet alımlarında ( a ve b bentleri dışındakiler) %10.

Özetlersek; gider pusulası, fatura gibi kıymetli bir ticari belgedir. Ancak, faturanın düzenlenme taraf şartlarının tersi bir düzenleme, söz konusudur. Gider Pusulasında, alıcı gider pusulasını düzenler ve satıcıya verir. Çünkü, satıcı zaten vergiden muaftır ve bir belge düzenlemek zorunda değildir. Alıcı, alışverişini kanıtlamak amacı ile, bu belgeyi düzenlemiş olur.
Fatura ya da gider pusulası, ne düzenlerseniz düzenleyin; ticaretiniz bol, kazancınız çok olsun…
Dilek ÖZCANLI

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey