SİGORTA

4 Soruda Ayakta Tedavi Teminatının Detaylandırılması

Önceki yazımızda yatarak tedavi teminatı nedir? Yatarak Tedavi Teminatı kapsamı gibi konulara değinmiştik. Bu yazımızda yine sağlık sigortalarında sıklıkla kullanılan ayakta tedavi teminatının ne olduğu ve ayakta tedavi teminatıyla ne anlatılmak istendiğine dair yazımıza yer vereceğiz.

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatından farklı olarak sigortalıların rutin olarak hastaneye tedavi kapsamında gittiği, doktor muayene, röntgen, mr, ilaç vb risklerin oluşması durumunda sigorta poliçesi kapsamında sigortalarını kullandıkları tedavi teminatları olarak değerlendirilmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatları Neleri Kapsar?

Ayakta tedavi teminatları daha çok sigortalıların ayakta gerçekleştirdikleri teminatları kapsamakta olup genellikle ayakta tedavi teminatları toplam ayakta tedavi teminatının %80’ini sigorta şirketinin ödediği %20’sini ise sigortalıların cebinden karşıladığı tedavi teminatı olarak geçmektedir. Yine sigortalının sigorta poliçeleri kapsamında ve limitlerinde kullanılmaktadır. Örneğin ayakta tedavisinin %100 olarak karşılandığı sigorta türleri bulunmaktadır. Bu sigorta türleri standart sigorta türlerine göre daha maliyetli olabilmektedir.

Küçük Müdaheleler olarak belirtilen teminat türleri ise genelde alçı ve dikiş atılması olarak adlandırılmakta olup bazı sigorta şirketlerinde ayakta tedavi teminatı kapsamında sigortalı %20 katılım paylı olup bazı sigorta şirketlerinde ise yatarak tedavi teminatı kapsamında katılımsız olarak değerlendirilebilmektedir. Bunun için sigortacınıza başvurarak net bilgi alabilirsiniz.

SİGORTA BAŞVURU FORMU

Ayakta Tedavi Teminatı Kalemleri

  • Doktor Muayene
  • Laboratuvar hizmetleri
  • Görüntüleme ve tanı yöntemleri
  • İleri tanı yöntemleri
  • Fizik tedavi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Ayakta tedavi teminatında özel şartlar ve genel şartlar hükümleri geçerlidir. Bu noktada şartlar kitapçığını okumakta fayda olabilir. Genel olarak bakıldığında diş tedavi giderleri, doğuştan gelen hastalıkların tedavileri, yasaklı madde kullanımından doğan sağlık giderleri, estetik giderleri yine ilgili teminatlar kapsamı dışında değerlendirilip giderler sigorta şirketleri tarafından karşılanmamakta. Bu durum ancak özel şartlar kapsamında istisnai durumlar dahilinde karşılanmaktadır.

Doğum Sigortası Ayakta Tedavi Teminatı

Doğum giderleri ile ilgili olarak ayakta tedavi kullanımlarında genellikle ayakta tedavi teminatının altında bulunan doğum teminatı limitleri ve şartları geçerli olmaktadır. Doğum ile ilgili her türlü doktor muayenesi, tahlil, röntgen vb gidereler bu teminat kapsamında karşılanmaktadır.

 

Etiketler
Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey