VERGİ

3 Soruda Makine Kredilerine Vergi Muafiyeti

Maliye Bakanlığının Gider Vergileri Genel Tebliğinin Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte teçhizat alımında banka ve sigorta vergisi istisnası sınırları belirlenmiş oldu. Bu tebliğe göre işletmeler makine ve teçhizat alımlarında kullandıkları krediler dolayısıyla bankanın aldığı ek ücretler (muameleler) ve sigorta ile ilgili kesilen bedellerden muaf tutulacak.

İşletmeler Bu İstisnadan Nasıl Faydalanabilecekler?

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmeleri, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki 7 gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler için de kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olacak.

İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler dahil tutarı, ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamayacak.

Makine Kredilerinde Vergi Muafiyetinden Yararlanma Şartları

Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İstisnadan yararlanabilmenin şartı ise satın alınan makine veya teçhizatın işletme tarafından aktif olarak üretimde veya işletmenin faydasına olacak şekilde kullanılması gerekmekte.

Makinenin boyutları gereği tek bir parça halinde taşınması mümkün olmayan parçalar halinde işletmeye sokulması gereken makineler de ilgili tebliğ gereğinde vergi muafiyetinden yararlanabilecek.

Kapsam Dışı Olan Haller

  • İmalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları makine ve teçhizatlar kapsam dışında bırakılıyor.
  • Yine üretim ve imalatla alakası olmayan iş makinelerinin alımı için kullanılan makine ve teçhizatlar vergi ve sigorta muameleleri istisnasının dışında bırakılıyor.
  • Makine ile alınan ve makinenin ayrılmaz bir parçası olarak görülen parçalar hariç olmak üzere makine için alınan yedek parçalar vergi istisnası dışında bırakılmakta.
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey