KOSGEB DESTEK TEŞVİK

2017 KOBİ Destek Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Kimler Başvurabilir?

Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla 2017 yılında KOSGEB Aracılığıyla Destekler verilmeye başlanacak.

Verilecek desteklerin amacı daha çok Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin katma değerli işler üretmesi ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmasıdır. Özellikle yaklaşık 2 milyon dolayında olan Esnaf’ların işlerini büyütmesi sonrasında daha büyük ölçekli işletmeler haline gelmesi aynı zamanda ihracat da yaparak ülke ekonomisine döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunması verilen desteklerle gidilmesi amaçlanan hedef olarak görünüyor.

Bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürdürülebilir Büyüme Öncelikli Hedefimiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lerin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek imalat sanayi sektörünün daha fazla desteklenerek sürdürülebilir büyümenin yakalanabileceğini belirtti.

Üretim ve İhracatta Katma değerli ürün üretmenin yanında teknoloji seviyesi yüksek ürün üretmenin de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özlü konu ilişkin açıklamasında; “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması” temasıyla, imalat sektörü KOBİ’lerine yönelik proje çağrısı hazırladıklarını söyledi.

4. Sanayi Devrimi Ön Plana Çıkıyor

Proje detaylarına bakıldığında önceki açıklamaları destekler bir takım bilgilerin yer aldığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Çağrının detaylarında teknoloji yoğun ürünler ve girişimler ön plana çıkıyor.

KOBİ Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Programın detaylarını şu şekilde açıklıyor:

Kobi Destek Programına başvuruların 11.092017 tarihinde başlayacağını belirten Özlü Çağrıya 4. Sanayi Devrimi’ne hazırlık: üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projelerinin kabul edileceğini belirtti.

KOSGEB Veritabanına Kayıtlı Olmak Ön Şart

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamanın devamında yapılacak çağrıya başvuracak işletmelerin öncelikli olarak KOSGEB veritabanına kayıtlı olması şartı aranacağını belirtti. Açıklamanın detayı ise şu şekilde;

“Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ’lerin tümü, 11 Eylül-20 Ekim’de başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek.”

Destekten Faydalanabilmek için Ulaşılabilir Hedefler Belirlenmeli

KOBİ’lerin destekten azami ölçüde yararlanabilmeleri için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri detaylıca kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri tavsiyesinde bulunan Özlü, proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam (en fazla 4 personel) edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp (ikinci el ürünler hariç), yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderlerinin destekleneceğini dile getirdi.

Proje Değerlendirme Kriterleri Nasıl Olacak?

Çağrıya projeleriyle başvuracak işletmelerin değerlendirmelerini 100 puan türü üzerinden daha önce oluşturulan kurullar üzerinden yapılacağı Özlü tarafından özellikle vurgulanıyor. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda da eşik puan değerini geçenlerin 2. değerlendirme aşamasına geçeceği sonrasında puanlamanın sonuçlandırılacağı yine Özlü tarafından açıklanan bir diğer konu.

Puanlamanın sonuçlandırılmasından sonra uygun bulunan projelerin sıralamaya tabi tutulacağını ve bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere destekleneceklerin belirleneceğini kaydeden Özlü, “İşletme sahibinin veya yüzde 50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ’lerin projelerine, toplamda yüzde 10’a kadar ilave puan verilecek.” olarak açıklamasını devam ettirdi.

2017 KOSGEB Destek Başvuruları Nereden Yapılacak?

İşletmelere verilecek destek tutarına değinen Özlü, “Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. KOBİ’lere proje bütçesinin yüzde 30’una kadar erken ödeme yapılabilecek. Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek.” şeklinde konuştu.

Özlü, başvuru kılavuzu ve proje formatına “www.kosgeb.gov.tr” adresinden erişilebileceğine, başvuruların aralık ayı sonunda sonuçlandırılacağını ve ilan edileceğini kaydetti.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey