VERGİ

15 Maddede Katma Değer Vergisindeki (KDV) Son Değişiklikler

Katma Değer Vergisi’nde, 2018 yılının ilk ayında, devrim sayılabilecek düzenlemeler yapıldı. Otuz iki (32) senelik Katma Değer Vergisi (KDV) kanunu hegemonyası, hükümetin sağ duyusu ve planlı çalışmaları sonucu, yıkılıp yeniden kurgulandı. Amaç ise, devletin vergi gelirlerini önemli ölçüde artırmaktı.

Peki ne gibi değişiklikler yapıldı? Yapılan değişiklikleri, maddeler halinde sizlere aktarmak istiyorum.

 1. Finans kuruluşlarının kurumlar vergisi oranı, 2 puan arttırıldı.
 2. Yıl sonunda, dağıtılmayan kurum karlarına, bu karları üzerinden %1 ‘lik bir oranında vergi geldi.
 3. Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan %75’lik kazanç istisnası oranı düşürüldü. Artık, kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanacak oran %50 olacak.
 4. Gelir vergisi tarifesinde, %27 lik orana sahip üçüncü dilimin oranı yükseltilip, %30 olarak belirlendi.
 5. Kira gelirlerinin beyanında, kira gelirine uygulanan götürü gider oranı değişti. %25 ‘lik oran, yeni düzenleme ile %15 ‘e düşürüldü.
 6. Binek otomobiller için ödenecek olan, motorlu taşıtlar vergisi oranı %40 arttı.
 7. Şans oyunları ve çekilişler için geçerli olan %10’luk veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıktı.
 8. Kola üzerinden %25 oranında özel tüketim vergisi alınmaktaydı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, kola, meyveli gazozlar ve enerji içeceklerin tümü için , %25 oranında özel tüketim vergisi alınacak.
 9. Sigara kağıdı (makaron), özel tüketim kapsamına alındı. 20 adet sigara kağıdı için, 2,12 TL. özel tüketim vergisi getirildi.
 10. Telekom hizmetlerinde, üç farklı oran kullanılıyordu. %25, %15 ve %5 . Bu üç farklı oran birleştirilip, tek bir oran ( %7,5 oran ) kullanılmasına karar verildi.
 11. Sabit telefon %15’lik ÖTV oranı, data ve internet hizmetlerinden alınan %5’lik oran , tek bir oran ( %7,5) olarak belirlendi.
 12. Gümrük vergisinden muaf olan ürünlerin muafiyeti kaldırıldı.
 13. Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek araç alma imkanı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, engelliler 70 bin liranın altındaki binek araçları ancak ÖTV’siz satın alabilecek.
 14. Vergi emri tebligatlarının ödeme veya mal bildiriminde bulunmak için verilen yasal süre, 7 günden 15 güne çıkartıldı.
 15. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süresi, 7 günden 15 güne çıkartıldı.

Katma Değer Vergisi kanununda yapılan değişiklikleri, 15 madde halinde özetlemeye çalıştım. Burada belirtmem gereken başka bir konuda , özel tüketim vergisinin tahsili, devlet için çok kolay ve avantajlı olmaktadır. Devletin, ÖTV ‘ye bu kadar önemle yaklaşması, yeni düzenlemeler getirmesi ,sigara kağıdı, meyveli/gazozlu içecekler ve enerji içeceklerine ÖTV uygulamaya başlaması, vergi gelirlerinin artırmak için kullandığı pratik bir yoldur.

Devletin vergi tahsilini istediği oranda yapabilmesi ve işlerinizin çok olması dileğiyle….
Dilek ÖZCANLI

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey